Абітурієнту

Колектив кафедри проектування літаків і вертольотів ХАІ запрошує випускників середніх шкіл на навчання за спеціальностями:

 

- 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» (освітня програма «Літаки і вертольоти»)

- 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» (освітня програма «Комп’ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки»)

- 272 «Авіаційний транспорт» (освітня програма «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів»)

Україна - одна з не багатьох країн світу, в якій розробляють, виробляють і експлуатують авіаційну техніку, а також готують кваліфіковані кадри для забезпечення життєвого циклу літаків, вертольотів і безпілотних літальних апаратів. Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» є провідним навчальним закладом в системі освіти України, який випускає фахівців з проектування, виробництва, випробувань літальних апаратів. Авіаційна інженерна кваліфікація базується на самих передових знаннях і досягненнях і затребувана в усьому світі.

Кафедра проектування літаків і вертольотів «ХАІ» організована одночасно зі створенням Харківського авіаційного інституту в 1930 р Протягом багатьох десятиліть кафедра брала участь в підготовці фахівців для авіаційної промисловості СРСР і провідних авіаційних компаній світу. Фахівці кафедри виконують наукові дослідження, які забезпечують науково-технічний прогрес в авіабудуванні.

В даний час кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (освітня програма "Літаки і вертольоти" і освітня програма «Комп'ютерно-інтегроване проектування і конструювання авіаційної техніки») і 272 "Авіаційний транспорт" (освітня програма "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів"). На кафедрі проводиться підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів". Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів базується на сучасних методах інтегрованого проектування, інженерного аналізу, підготовці виробництва авіаційної техніки з широким застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій. Навчальний процес студентів забезпечується практично усіма кафедрами університету.

Випускник спеціальності «Авіаційна та ракетно-космічна техніка" - це інженер-конструктор літако- і вертольотобудування з кваліфікаційним рівнем "бакалавр" і "магістр", який може працювати на державних і приватних підприємствах авіаційної галузі, загального машинобудування, в НДІ, КБ, вузах Україна і за кордоном.

Випускник спеціальності "Авіаційний транспорт" - це інженер-механік з експлуатації та обслуговування авіаційної техніки з кваліфікаційним рівнем "бакалавр" і "магістр", який може працювати на державних і приватних підприємствах, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом повітряних суден, в проектних і наукових організаціях авіаційної промисловості України.

Тенденції у навчанні, які сформувалися в останні десятиліття: перехід до безпаперової технології при проектуванні, скорочення термінів проектування, підвищення ефективності авіації, вимагають застосування комп'ютерних інтегрованих систем при проектуванні авіаційної техніки.

У зв'язку з цим за допомогою фахівців ДП «Антонов», ректорату ХАІ, фірм EDS і Dіgіtal, Авіаційного науково-технічного товариства «Якість, надійність і комп'ютеризація» на базі ХАІ створено Навчально-науково-виробничий центр CAD / CAM / CAE / PLM. Це дозволяє студентам і викладачам кафедри вивчати методологію створення авіаційної техніки за допомогою сучасних систем комп'ютерного проектування і моделювання, підготовки виробництва та інженерного аналізу авіаційної техніки.

Висока якість викладання професійно орієнтованих дисциплін досягається завдяки впровадженню в навчальний процес нових наукових досліджень і методів навчання, їх інформаційного забезпечення та застосування інтегрованих комп'ютерних систем (Siemens NX, CATIA, ANSYS, КОМПАС).

Сучасна діяльність кафедри базується на навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Навчальний процес ведеться відповідно до «Стратегією розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 2020 року», затвердженої Кабінетом Міністрів України; Повітряним кодексом України; Нормами льотної придатності авіаційних правил; вимогами міжнародних авіаційних організацій, таких як МАК, ICAO, EuroControl, EASA.

За давньою традицією студенти кафедри беруть участь в науково-дослідній, виробничій та методичної роботи кафедри. У період створення кафедри і її становлення як авторитетної авіаційної організації викладачі кафедри спільно зі студентами розробили проект високошвидкісного літака ХАІ-1. На цьому літаку вперше в світі було використано шасі, що забирається. Це єдиний приклад в світі, коли створений студентами літак був запущений в серійне виробництво.

Високому рівню підготовки сучасних студентів сприяє науково-дослідницька робота в Проблемної науково-дослідної лабораторії ресурсу авіаційних конструкцій і на базі навчально-науково-виробничого центру CAD / CAM / CAE, а також проведення навчального процесу на ДП «Антонов» (м.  Київ), на ХДАВП (м. Харків), у Харківському міжнародному аеропорту під керівництвом викладачів і фахівців авіаційної галузі.

Підготовка студентів здійснюється досвідченим, кваліфікованим викладацьким складом кафедри. Очолює кафедру заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук професор А.Г. Гребеніков. У складі кафедри - 7 професорів, 17 доцентів і 16 старших викладачів. Викладачі кафедри регулярно підвищують свою кваліфікацію, виконуючи спільно науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи на провідних авіаційних підприємствах не тільки України, а й інших держав. На цих підприємствах вони проходять стажування, отримують знання про нові тенденції в авіабудуванні, закріплюють вміння з проектування новітніх зразків авіаційної техніки. Співробітники кафедри беруть участь в спільних проектах з різними авіаційними виробничими компаніями і науковими організаціями, і тим самим підтримують і підтверджують свій високий професійний рівень.

Кафедра має зібрання навчальних, наукових праць усього світу з авіабудування і постійно розробляє і видає навчально-методичну літературу.

Навчальна база кафедри включає в себе спеціалізовані лабораторії: лабораторію конструкцій літаків ім. Генерального конструктора О.К. Антонова; лабораторію конструкцій вертольотів; лабораторію обслуговування повітряних суден; проблемну науково-дослідну лабораторію ресурсу авіаційної техніки; лабораторію силових установок; комп'ютерний клас ім. Генерального конструктора П. Балабуєва; навчально-науково-виробничий центр CAD / CAM / CAE; навчальний центр на ДП «Антонов».

У лабораторіях студенти вивчають конструктивні особливості натурних літаків, вертольотів, їх агрегати, вузли, деталі та системи.

Лабораторії оснащені спеціальним обладнанням для проведення науково-дослідних та експериментальних робіт із забезпечення ресурсу авіаційної техніки.

Класи кафедри оснащені сучасними комп'ютерами з новітніми спеціалізованими системами комп'ютерного моделювання. Кожне робоче місце підключено до загальної університетської мережі і має доступ в Internet.

Значну роль в підготовці авіаційних фахівців виконує виробнича практика. Практику студенти проходять на підприємствах авіаційної промисловості України: ДП "Антонов", ХДАВП, в аеропортах, а також на базі інших державних і приватних авіаційних підприємств.

Рівень знань і вмінь наших студентів підтверджується їх участю в спеціалізованих всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, на яких вони займають призові місця.

Якість підготовки випускаються авіаційних фахівців високо цінується за межами України.

Кафедра забезпечує навчальну підготовку громадян різних країн (Індія, Китай, Іран, Ліван, Ірак, В'єтнам, Туреччина, Пакистан, Монголія, Грузія, Таджикистан, Азербайджан, Нігерія, Танзанія, Кенія, Замбія, Зімбабве, Шрі Ланка) англійською, російською та українською мовами. В даний час у нас навчається більше іноземних студентів. Цей факт свідчить про міжнародне визнання досвіду, досягнень і рівня підготовки авіаційних кадрів кафедри проектування літаків і вертольотів.

Викладачі кафедри не тільки готують студентів іноземних компаній, але і проводять заняття з підвищення кваліфікації співробітників авіаційних підприємств України (ДП Антонов, ХДАВП, Мотор Січ), а також в компаніях інших держав (Іран, Китай і ін.)

Співробітники та студенти кафедри мають широкі можливості по організації дозвілля в неробочий час. Легендарна команда КВН «Люди в білому» була організована, в тому числі, і випускниками кафедри. Сьогодні викладачі та студенти кафедри організовують різні культурні заходи (гри КВН, гуморини, святкові розважальні концерти), активно беруть участь в різних культурно-масових заходах університету та Харківщини.

Студенти кафедри є активними учасниками спортивного життя нашого університету і м.Харкова.

До послуг співробітників і студентів університету, в тому числі і нашої кафедри, база відпочинку «Пролісок.

НАШІ випускники після закінчення університету мають фундаментальні знання і затребувані у всіх галузях діяльності людини: в науці і техніці, в державних та громадських організаціях, працюють на авіаційних підприємствах у всьому світі.

Саме НАШІ ВИПУСКНИКИ беруть участь в створенні і експлуатації авіаційної техніки та внесли вагомий вклад в розвиток авіаційної науки і техніки в світі.

У числі випускників кафедри такі відомі люди: Герой України, Генеральний конструктор АНТК Антонов, д-р техн. наук, професор - П.В. Балабуєв; Герой України, Президент - Генеральний конструктор ДП «Антонов», д-р техн. наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, Премії імені Антонова НАНУ - Д.С. Ківа; Герой України, Генеральний директор ХДАВП, д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії СРСР, заслужений машинобудівник України - А.К. Мялиця;

Перший віце-президент - Генеральний директор ДП «Антонов», д-р техн. наук, професор, академік Інженерної академії України - В.М. король; Головний інженер ДП «Антонов», д-р техн. наук, професор, академік Міжнародної інженерної академії - С.А. Бичков; Технічний директор Групи компаній «Волга-Дніпро», д-р техн. наук, професор, член Російської академії природничих наук, член Міжнародної академії винахідників, лауреат Державної премії України - В.І. Толмачов та багато інших.

Ви можете з нами зв'язатися: по e-mail: k103@khai.edu, за телефонами: +380 57 788-41-03, +380 57 788-45-18