Авіаційна та ракетно-космічна техніка (ОП «Комп’ютерно-інтегроване проектування та конструювання»)

Спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» (освітня програма «Комп’ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки»)

Спеціальність 134 "Авіаційна і ракетно-космічна техніка" (освітня програма "Комп'ютерно-інтегроване проектування і конструювання авіаційної техніки") призначена для підготовки фахівців з проектування високоефективної авіаційної техніки із застосуванням сучасних методів інтегрованого проектування і комп'ютерних інформаційних технологій.