Авіаційна та ракетно-космічна техніка (ОП «Комп’ютерно-інтегроване проектування та конструювання»)

Спеціальність 134 "Авіаційна і ракетно-космічна техніка" (освітня програма "Комп'ютерно-інтегроване проектування і конструювання авіаційної техніки")

Спеціальність 134 "Авіаційна і ракетно-космічна техніка" (освітня програма "Комп'ютерно-інтегроване проектування і конструювання авіаційної техніки") призначена для підготовки фахівців з проектування високоефективної авіаційної техніки із застосуванням сучасних методів інтегрованого проектування і комп'ютерних інформаційних технологій.