Методологія інтегрованого проектування, конструювання та моделювання авіаційної техніки

Методологія інтегрованого проектування, конструювання та моделювання за допомогою сучасних систем CAD/CAM/CAE високоефективної авіаційної техніки

Даний напрямок наукової діяльності включає в себе:

- Розробку методології інтегрованого проектування, конструювання та тривимірного параметричного моделювання за допомогою сучасних систем CAD/CAM/CAE високоефективної пілотованої і безпілотної авіаційної техніки.

- Удосконалення методів та методик інтегрованого проектування, конструювання та тривимірного параметричного моделювання високоефективної авіаційної техніки

- Розробку та удосконалення конструктивно-технологічних методів забезпечення заданого ресурсу авіаційної техніки.

- Розробку аванпроектів зразків високоефективної авіаційної техніки.

 

Навчально-науково-виробничий центр CAD/CAM/CAE Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» засновано в 1993 році.

Під керівництвом начальника центру, д.т.н., професора О. Г. Гребенікова створено наукову школу інтегрованого проектування, конструювання та моделювання авіаційної техніки, в якій щорічно проходять підготовку і наукове стажування понад 100 студентів, молодих фахівців, вчених, співробітників ХАІ, фахівців промисловості України, а також інших держав.

Фахівці центру підтримують міжнародні зв'язки з колегами з Росії, США, Німеччини, Чехії, Канади, Японії, Ірану, Індії, Китаю і Мексики.

Для проведення науково-дослідних робіт центр оснащено сучасними комп'ютерно-інтегрованими системами CAD/CAM/CAE/ PLM: Siemens NX; CATIA, ANSYS, NASTRAN, КОМПАС та ін.

Основним напрямком науково-дослідної роботи центру є розробка методології інтегрованого проектування і конструювання, параметричного моделювання, інженерного аналізу та технологічної підготовки виробництва літаків і вертольотів.

Розроблено концепцію, принципи і методи інтегрованого проектування, конструювання та моделювання високоресурсного авіаційної техніки, рішення даного завдання є одним із засобів забезпечення скорочення видатків і термінів створення нових літаків транспортної категорії, забезпечує підвищення конкурентоспособності авіаційних проектів і є основою якості та ефективності виробництва, науки і навчального процесу.

Фахівці центру розробили методи інтегрованого проектування і досягнення регламентованої довговічності конструктивних елементів планера літака в зонах клепаних і болтових з'єднань із застосуванням сучасних комп'ютерних систем. Впровадження методів інтегрованого проектування збірних авіаційних конструкцій з урахуванням втоми дозволяє істотно підвищити довговічність елементів конструкцій, схильних до експлуатаційних навантаженнь.

Розробляються методи аналізу параметрів мікроклімату напружено-деформованого стану силових елементів конструкції літака в зоні отворів для перетікання палива і в зонах болтових і клепаних з'єднань, що включають в себе моделювання технологічних процесів обробки цих елементів, що дозволяють на стадії проектування вибирати конструктивні і технологічні параметри обробки цих елементів для досягнення заданих ресурсних характеристик без збільшення маси конструкції і забезпечують можливість прогнозування характеристик опору втоми.

Запропоновані методи інтегрованого проектування і конструктивно-технологічні рішення впроваджені в теорію і практику створення літакових збірних конструкцій за допомогою інтегрованих систем CAD/CAM/CAE.

Провідні дослідники

  • д.т.н., проф. Гребеніков О.Г.
  • к.т.н., доц. Гуменний А.М.
  • к.т.н., доц. Трубаєв С.В.
  • к.т.н. Гребеніков В.О.
  • ст. преп. Сердюков О.А.
  • ст. преп. Чумак А.С.