Кафедра

Кафедра проектування літаків і вертольотів організована в 1930 р. 
Протягом всього періоду своєї діяльності вона була випусковою зі спеціальностей "Літакобудування", "Вертольотобудування", "Літако- і вертольотобудування".
За період своєї роботи кафедра була базою для створення: кафедри міцності літальних апаратів, кафедри конструкції літальних апаратів, студентського конструкторського бюро, науково-дослідного інституту проблем фізичного моделювання режимів польоту (НДІ ПФМ), галузевої науково-дослідної лабораторії з'єднань авіаційних конструкцій підвищеного ресурсу, проблемної науково-дослідної лабораторії ресурсу авіаційних конструкцій.

 

До складу кафедри входять:

- лабораторія конструкції літаків ім. Генерального конструктора О.К. Антонова;
- лабораторія конструкції вертольотів;
- лабораторія обслуговування повітряних суден;
- проблемна науково-дослідна лабораторія ресурсу авіаційної техніки;
- лабораторія силових установок;
- комп’ютерний клас ім. Генерального конструктора П.В. Балабуєва;
-н авчально-науково-виробничий центр CAD/CAM/CAE;
- навчальний центр на ДП «Антонов»;
- навчально-методичний відділ.

 

Завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Гребеніков Олександр Григорович.
Професорсько-викладацький склад включає в себе 61 викладача, з них 28 штатних викладачів і 33 сумісника.
Серед викладачів 7 професорів, 17 доцентів та 16 старших викладачів. Серед викладачів 26 мають науковий ступінь та 18 - вчене звання.
Кілька викладачів кафедри проводять заняття в англомовних групах.

В даний час кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (освітня програма "Літаки і вертольоти") і 272 "Авіаційний транспорт" (освітня програма "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів»).

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів".

Навчальний процес на кафедрі організований за наступними циклам: «Загальна проектування літаків і вертольотів», «Інтегроване проектування і конструювання літаків і вертольотів», «Конструювання елементів, вузлів і агрегатів авіаційної техніки», «Обслуговування повітряних суден», «Основи аерокосмічної техніки», «Силові установки».

Студентський контингент денного навчання спеціальностей «Авіаційна і ракетно-космічна техніка» та «Авіаційний транспорт» складає 276 осіб. Також на кафедрі навчаються  студенти інших спеціальностей університету. Ведеться підготовка іноземних студентів в англомовних групах.

На кафедрі ведеться інтенсивна наукова, методична та профорієнтаційна робота. Наші студенти беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, де стають переможцями та призерами, серед них:

● 2013 рік: Лук’янов О. Є. –1 місце ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»; Сахно О. С. – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Аеронавігація». Наукова робота на тему: «Концепція створення спортивної дистанційно пілотованої моделі планера»;

Деркач С.С. – 2 місце в Олімпіаді «Нарисна геометрія»; Джуринський О.М. і Захарчук А.І. – стипендіати Сьомого конкурсу програми «Завтра. UA»;

● 2014 рік: Соболєв О. О. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»;

Лук’янов О. Є. – переможець конкурсу АВІАТОР-2013; Сікульський С. В. – переможець конкурсу АВІАТОР-2013;

Скомаровський Н. В., Косарєв В. Г. – Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Аеронавігація»; Маловічко Б. В. – 2 місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської.

● 2015 рік: Журавель С. В. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»; Журавель С. В., Бочко А. Ю. – ІІ місце за наукову роботу «Аванпроект магістрального пасажирського літака» у ІІ турі Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт; Маловічко Б. В. – 1 місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

● 2016 рік: Красновольська О. А. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у галузі знань «Авіаційна та ракетно- космічна техніка»; Журавель С. В. – переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; Таран І. О. – 2 місце ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; Комар Є. О. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; Жиряков Д. Ю. - міжнародний конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования 2016».

«Привід механізму управління стрілоподібністю крила» – II місце в «Легкої» ваговій категорії.

● 2017 рік: Духняк Є. О. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у галузі знань «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»; Шевченко Є. – переможець конкурсу «Авіатор».

● 2018 рік: Поляков В. С. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Авіаційний транспорт. Авіоніка»; Довженко О. В. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Авіаційний транспорт. Авіоніка».