Авіаційна і ракетно-космічна техніка (Освітня програма «Літаки і вертольоти»)

Специальність 134 «Авіаційна і ракетно-космічна техніка» (Освітня програма «Літаки і вертольоти»)

  Спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» призначена для підготовки інженерів-конструкторів, техніків-конструкторів і механіків літако- і вертольотобудування кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "магістр".

Після 4 років навчання і захисту дипломного проекту бакалаврам присвоюється освітня ступінь «бакалавр» і професійна кваліфікація «Механік, технік-конструктор (механік» за фахом "Літаки і вертольоти".

Після 1,4 років навчання і захисту дипломного проекту, що має науково-дослідний характер, магістрам присвоюється освітня ступінь «магістра за освітньо-професійній підготовці» і професійна кваліфікація «інженера-конструктора (механіка)» за спеціальністю "Літаки і вертольоти". Вони можуть працювати в інженерних посадах на підприємствах авіаційної промисловості та інших машинобудівних заводах. Випускники даного кваліфікаційного рівня найбільш затребувані в авіаційній промисловості і загальному машинобудуванні.

Після 1,9 років навчання і захисту дипломного проекту магістрам присвоюється освітня ступінь «магістра за освітньо-наукової підготовки» і професійна кваліфікація «інженер-дослідника» за спеціальністю "Літаки і вертольоти". Вони можуть займати посаду інженера-дослідника в галузі авіабудування, працювати в НДІ, КБ, вузах, а також на авіаційних підприємствах.

Підготовка бакалаврів і магістрів базується на сучасних методах інтегрованого проектування, інженерного аналізу, підготовці виробництва авіа-космічної техніки з широким застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій. Високому рівню підготовки сучасних фахівців сприяє науково-дослідницька робота в Проблемної науково-дослідної лабораторії ресурсу авіаційних конструкцій і на базe навчально-науково-виробничого центру CAD / CAM / CAE, а також проведення навчального процесу на ДП «Антонов» (м. Київ), на ХДАВП (м. Харків) під керівництвом викладачів і фахівців авіаційної промисловості.

Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях: конструкції літаків, конструкції вертольотів, силових установок і систем. Навчальні лабораторії укомплектовані необхідним оснащенням і натурними літаками, вертольотами, їх агрегатами, збірними вузлами, деталями і системами. Навчальні класи кафедри оснащені комп'ютерними системами Simens NX, CATIA, ANSYS, КОМПАС. Значну роль в підготовці авіаційних фахівців займає виробнича практика. Практику студенти проходять на підприємствах авіаційної промисловості (ДП ім. О.К. Антонова (м.Київ), ХДАВП (м. Харків), а також на приватних авіаційних підприємствах.