Авіаційна і ракетно-космічна техніка

Спеціальність Літаки і вертольоти

Спеціаліст– 7.05110101

Магістр – 8.05110101.

 

Кафедра проектування літаків і вертольотів здійснює навчання за спеціальністю "Літаки і вертольоти" тільки на денній формі навчання.

Спеціальність "Літаки і вертольоти" призначена для підготовки інженерів-конструкторів літако- і вертольотобудування кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр". Кваліфікаційний рівень "спеціаліст" присвоюється бакалавру після 1,5 років навчання і захисту дипломного проекту.

Випускник отримує кваліфікацію "інженер-механік" за спеціальністю "Літаки і вертольоти" і може працювати на інженерних посадах на підприємствах авіаційної промисловості та інших машинобудівних заводах. Випускники даного кваліфікаційного рівня найбільш затребувані в машинобудуванні.

Спеціаліст має право на отримання повної вищої освіти та продовження навчання в аспірантурі. Кваліфікаційний рівень "магістр" присвоюється випускникові після 2 років навчання і захисту випускної роботи магістра, що має науково-дослідний характер. Випускнику присвоюється кваліфікація "інженер-дослідник" за спеціальністю "Літаки і вертольоти", і він може займати посаду інженера-дослідника в галузі авіабудування, працювати в НДІ, КБ, вузах, а також на авіаційних підприємствах.

Підготовка спеціалістів та магістрів базується на сучасних методах інтегрованого проектування, інженерного аналізу, підготовці виробництва авіакосмічної техніки з широким застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій.

Високому рівню підготовки сучасних фахівців сприяє науково-дослідна робота в Проблемній науково-дослідній лабораторії ресурсу авіаційних конструкцій і на базі навчально-науково-виробничого центру CAD/CAM/CAE, а також проведення навчального процесу на філії факультету при ДП «Антонов» (м Київ), на ХДАВП (м.Харків) під керівництвом викладачів і фахівців авіаційної галузі.

Навчання проводиться в спеціалізованих лабораторіях: конструкції літаків, конструкції вертольотів, силових установок і систем. Навчальні лабораторії укомплектовані необхідним оснащенням і натурними літаками, вертольотами, їх агрегатами, збірними вузлами, деталями і системами. Навчальні класи кафедри оснащені комп'ютерними системами.

Значну роль в підготовці авіаційних фахівців займає виробнича практика. Практику студенти проходять на підприємствах авіаційної промисловості (ДП ім. О.К. Антонова (м.Київ), ХДАВП (м.Харків), НДІ аеропружних систем (м.Феодосія)), а також на приватних авіаційних підприємствах.

НАШІ випускники після закінчення університету мають фундаментальні знання і затребувані у всіх галузях діяльності людини: в науці і техніці, в державних та громадських організаціях, працюють на авіаційних підприємствах у всьому світі.