Центр CAD/CAM/CAE/PLM

Центр CAD/CAM/CAE/PLM

Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології є основою якості та ефективності виробництва, науки і навчального процесу.

У навчально-науково-виробничому центрі CAD/CAM/CAE/PLM Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського "ХАІ", розроблена методологія створення авіаційної техніки із застосуванням систем CATIA, SIEMENS NX, NASТRAN NX, ANSYS, Компас.

У центрі реалізується концепція підготовки студентів, фахівців промисловості, науки і освіти до роботи в умовах комп'ютерних інтегрованих виробництв.

Навчання студентів роботі у відкритих інформаційних та комп'ютерних інтегрованих системах починається на перших курсах з вивчення легких і середніх CAD/CAM, системи Компас і продовжується вивчення на старших курсах освоєнням систем CATIA, SIEMENS NX, NASТRAN NX, ANSYS.margin

Навики роботи в цих системах закріплюються в ході курсового та дипломного проектування. Заняття проводять досвідчені викладачі та фахівці, що забезпечує ефективне освоєння зазначених систем та методології комп'ютерного моделювання, аналізу, підготовки виробництва та управління процесом створення авіаційної техніки.

За допомогою комп'ютерних інтегрованих систем, CAD/CAM/СAE CATIA і SIEMENS NX, студенти, викладачі та співробітники університету виконують роботи з конструювання та моделювання різних літальних апаратів та їх конструктивних елементів, проектують технологічну оснастку, створюють керуючі програми для верстатів з ЧПУ, проводять аналіз напружено -деформованого стану елементів конструкції за домопогою систем NASТRAN NX і ANSYS.